Zielsverwanten in Den Haag

Boeken voor Mensen bezoekt Colette

Vrij spontaan op uitnodiging van Antiquariaat Colette reisde op zaterdag 20 mei ondergetekende per trein vanuit Maastricht naar het westen des lands voor een zogenaamde tweet up, d.w.z. een ontmoeting van mensen die elkaar via Twitter (soms al langdurig) kennen op een locatie ergens in het land. Plaats van samenkomst: de onwaarschijnlijk gave plek die gevormd wordt door Antiquariaat Colette aan de Reinkenstraat 45 in Den Haag.

Natuurlijk ging ik in eerste instantie om privéredenen, als boekenliefhebber, maar ook wel een beetje als ambassadeur van Stichting Boeken voor Mensen. Dat resulteerde in een gezellige middag onder boekenvrienden én een afspraak om een vergelijkbare tweet up te houden in Maastricht, in De Boekenkelder. Zie onderaan dit artikel voor de details.

De boekenbergen van Colette

De Maastrichtse Boekenkelder en het Haagse Antiquariaat Colette hebben behoorlijk wat gemeen: een zaak uit idealisme geboren, gevormd tot een stichting, met een grote groep enthousiaste en gedreven vrijwilligers die het boek een tweede (en derde, en vierde) leven geven door het tegen vriendelijke prijzen te verkopen, het gebrek aan winstoogmerk én de worsteling om een behoorlijke huurprijs op te moeten brengen.

Er zijn ook enkele verschillen: de ontstaansgeschiedenis (waarover zo meteen meer), de beschikbare ruimte voor de boeken (Colette moet het met heel wat minder vierkante meters doen) en de locatie (Colette ligt midden in een gezellige Haagse wijk, nabij de bekende Laan van Meerdervoort). Die verschillen in (met een lelijk woord) bedrijfsmodel zijn interessant. Je ziet het al als je bij Colette binnenkomt: wat meteen in het oog valt zijn de enorme boekenbergen midden in de winkel. Dat is een typerend kenmerk van de winkel, en ik denk ook wel de charme voor veel bezoekers, omdat er een zekere romantiek in schuilt. Het gericht zoeken naar een boek is wel iets minder eenvoudig (maar verrassenderwijs haalde ik in de eerste 3 minuten een door mij gezocht boek uit de kast).

Deze specifieke ‘winkelinrichting’ heeft te maken met de grote hoeveelheid boeken in een vrij beperkte ruimte, maar ook met de verzameldrift van de vorige eigenaar. Colette was namelijk tot 2021 de winkel van Jogchum de Vries. Deze kondigde enkele jaren geleden aan te willen stoppen vanwege de bereikte hoge leeftijd, maar een opvolger werd ook na verschillende pogingen niet gevonden. Daarmee dreigde een uniek ankerpunt in de wijk te verdwijnen. Uit onvrede daarmee en de vrees dat het pand zou worden ingenomen door ‘de zoveelste hippe koffietent’, sloegen enkele mensen uit de buurt, die elkaar vaak ook of alleen kenden van Twitter, de handen ineen, startten een crowd funding actie om minstens een half jaar de huur te kunnen betalen, namen de winkel over in november 2021 en bemensten de winkel met vrijwilligers (de actie Red Colette).

Inmiddels is dat een grote groep geworden en is de bijzondere winkel behouden voor de wijk. Het initiatief haalde ook de landelijke media (zie o.a. dit filmpje van het VPRO-programma Brommer op Zee). Meer over deze geschiedenis kun je lezen o.a. hier en hier.

Ik wilde Colette al een hele tijd geleden bezoeken, maar Den Haag ligt niet naast de deur, vanuit Limburg gezien, dus het kwam er steeds niet van. Totdat twee van de initiatiefnemers, Kim Heijdenrijk en Istvan Kops herhaaldelijk op Twitter aankondigden dat op zaterdag 20 mei een tweet up zou plaatsvinden.

Dat leek me dé gelegenheid bij uitstek om meteen ook een aantal van de initiatiefnemers en vrijwilligers te ontmoeten. Mijn enthousiasme werd gedeeld, en dus kwamen enkele andere (mij) bekende en onbekende boekenvrienden naar Colette.

Boekenvrienden in de achtertuin van Antiquariaat Colette waaronder Paul en Christa Abels en Perkamentus, “de grootste internetbibliofiel”.

Aan de oproep van Kim Heijdenrijk: “Hapjes en drankjes meenemen voor algemeen gebruik is gezellig!”, was ruim gehoor gegeven, dus onder genot hiervan werd het een gezellige middag en avond. Daarbij hebben we het ook over de parallellen en interessante verschillen tussen Boeken voor Mensen en Colette gehad en de kenmerkende tassen uitgewisseld.

De gezelligheid was zo aanstekelijk dat spontaan het idee geboren werd om een vergelijkbare tweet up te organiseren in Maastricht, in De Boekenkelder natuurlijk. Er is ook meteen een datum geprikt. Vanwege de reistijd van mensen verder weg is gekozen voor een tijdstip midden op de dag.

Zaterdag 17 juni 2023 – vanaf 15:00 uur in De Boekenkelder

Noteer deze datum en tijd dus alvast in je agenda. Aanmelden is niet nodig, een berichtje (b.v. op Twitter) wordt wel gewaardeerd.

En ook wij huldigen de aansporing: “Hapjes en drankjes meenemen voor algemeen gebruik is gezellig.” Tot dan!

Wie goed kijkt ziet ook een parlementair journalist bekend van tv.