Goed doel aanmelden

Zelf een project aanmelden

Werkt u zelf aan een goed doel en zoekt u financiële ondersteuning? Een aanvraag hiervoor dient u in door het sturen van een e-mail naar niekvdmunckhof@gmail.com met de volgende gegevens:

 • Naam, adres, plaats, emailadres
 • Korte, duidelijke omschrijving van het te ondersteunen project. Aanvang ervan, wanneer dient het gerealiseerd te zijn.
 • Beschrijving van de te maken projectkosten vertaald in een begroting.
 • Het bedrag van de gewenste donatie.

Criteria en voorwaarden

 1. Boeken voor Mensen en Rotary Maastricht-Oost steunen doelen in Zuid-Limburg, d.w.z. binnen het gebied Maastricht-Sittard-Heerlen-Genk(B).
 2. De ondersteuning is primair gericht op kleinschalige project aanvragen van met name vrijwilligersorganisaties. Relatie met Limburgs cultureel erfgoed is een pré. Het te ondersteunen project dient op korte termijn realiseerbaar te zijn. De donatie mag geen druppel op een gloeiende plaat zijn. Bijdragen in de algemene exploitatie worden niet toegekend.
 3. Centraal staan sociaal, maatschappelijke en culturele doelen in de brede zin van het woord. Jeugd, ouderen, samenleving, armoede, cultuur, historisch etc.
 4. De aanvrager werkt op regionale schaal, men is geen onderdeel van een grote (landelijke) organisatie.
 5. De donatie is in principe eenmalig. Er is geen sprake van gewoonterecht of doorlopende toekenning. Een eventuele nieuwe aanvraag kan pas in het volgende kalenderkwartaal worden ingediend en zal opnieuw worden beoordeeld volgens de dan geldende criteria.
 6. Giften in natura, specifieke boekenpakketten zijn mogelijk.
 7. Het jaarlijks te verdelen bedrag is afhankelijk van de financiële situatie van de Stichting Boeken voor Mensen.