Zelf een project aanmelden

Werkt u zelf aan een goed doel en zoekt u financiële ondersteuning? Een aanvraag hiervoor dient u in door het sturen van een e-mail naar info@boekenvoormensen.nl met de volgende gegevens:

 • Naam, adres, plaats, emailadres
 • Korte, duidelijke omschrijving van het te ondersteunen project. Aanvang ervan, wanneer dient het gerealiseerd te zijn.
 • Beschrijving van de door u te maken projectkosten.
 • Het bedrag van de gewenste donatie.

Criteria en voorwaarden

 1. Boeken voor Mensen en Rotary Maastricht Oost steunen lokale doelen zogenaamd “rondom de kerk”. Zuid-Limburg niet uitgesloten mits er een duidelijke relatie met Maastricht is.
 2. De ondersteuning is primair gericht op kleinschalige project aanvragen. Het te ondersteunen project dient op korte termijn realiseerbaar te zijn. De donatie mag geen druppel op een gloeiende plaat zijn. Bijdragen in de algemene exploitatie worden niet toegekend.
 3. Centraal staan sociaal, maatschappelijke en culturele doelen in de brede zin van het woord. Jeugd, ouderen, samenleving, armoede, cultuur, historisch etc.
 4. De aanvrager werkt op regionale schaal, men is geen onderdeel van een grote (landelijke) organisatie.
 5. Elk jaar dient een onderbouwde aanvraag te worden ingediend. Deze wordt aan de dan geldende criteria getoetst. Er is geen sprake van gewoonterecht of doorlopende toekenning.
 6. Betrokkenheid van een vrijwilliger van Boeken voor Mensen of een clublid van Rotary Maastricht Oost heeft meerwaarde in de beoordeling.
 7. Giften in natura, specifieke boekenpakketten zijn mogelijk.
 8. Het jaarlijks te verdelen bedrag is afhankelijk van de financiële situatie van de Stichting Boeken voor Mensen.