Bestuur

Ton Willems (Voorzitter)

Guus Gerards (Vice-Voorzitter)

Rita Bartels (Secretaris)

Jan Wijnen (Penningmeester)

 STICHTING  BOEKEN voor MENSEN
 Statutair  adres: Broekhem  104   6301 HL Valkenburg
 Bankrekeningnummer   NL 41 INGB 0006 0721 61

Jaarlijkse Boekenbeurs in november